KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METİNİ

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Şirketin Sorumlu Konumu:
Firmamız ERKUR MAKİNE IC VE DIŞ TİC. LTD. STI. (“Erkur Makine” ve / veya “Şirket”) “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nda “veri sorumlusu” unvanına sahiptir. 6698 (“Kanun) müşterilerle ilgili kişisel veriler ve bu kişisel veri işleme faaliyetleri uyarınca.

2. Müşterilerin Kişisel Verilerini İşleme Amacı:
Müşterilerin kişisel verileri, Erkur Makine tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmek için iş birimlerinin gerekli işlerini yapmak ve ilgili iş süreçlerini gerçekleştirmek, ilgili iş birimlerinin gerekli işlerini yürütmek Erkur Makine tarafından yürütülen ticari faaliyetleri ve ilgili iş süreçlerini yürütmek için Erkur Makine’nin ticari ve / veya ticari stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi, yasal hükümler de dahil olmak üzere, Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenmiştir. Erkur Makine ve ilgili kişilerin Erkur Makine ile iş ilişkilerinde teknik ve ticari iş güvenliği. kişisel veri işleme koşulları ve amaçları. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Kanun uyarınca Erkur Makine’den alınacaktır.

3. Müşterilerin açık onayı ve işleme amaçları doğrultusunda işlenecek Kişisel Veriler:
Açık onay ve işleme amaçlarına göre işlenecek kişisel veriler Onay Metninde belirtilmiştir.

4. Müşteri Kişisel Verilerinin Aktarımı:
Müşterilerin kişisel verileri, Erkur Makine tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmek için iş birimlerinin gerekli işlerini yapmak ve ilgili iş süreçlerini gerçekleştirmek, ilgili iş birimlerinin gerekli işlerini yürütmek Erkur Makine tarafından yürütülen ticari faaliyetleri ve ilgili iş süreçlerini yürütmek, Erkur Makine’nin ticari ve / veya ticari stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi; yasal, teknik ve ticari faaliyetlerin sağlanması için gerekli faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi Erkur Makine ve ilgili kişilerin Erkur Makine ile iş ilişkilerinde güvenliği Erkur Makine, Şirket yetkilileri, yan kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının 8. maddede belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları çerçevesinde güvenliği ve 9 arı ve özel kurum.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep:
Kişisel veriler müşterilerden elektronik olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen yasal nedenlerle toplanan kişisel veriler, Kanunun 5 ve 6. Maddelerinde ve açık rızanın gerekli olduğu bu Açıklama Metninde ve Onay Metninde belirtilen amaçlar için işlenebilir ve iletilebilir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşteri Hakları:
Kanunun 11. Maddesi uyarınca, (i) kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, (ii) kişisel verilerin işlenip işlenmediğini bilgi istemek, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bu bilgilerin olup olmadığını öğrenmek amacına uygun olarak kullanıldığında, (iv) kişisel verilerin yurtiçinde veya yurtdışında aktarılması. (v) eksik veya yanlış işleme durumunda kişisel verilerin düzeltilmesini talep etmek ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara iletilmesini talep etmek; (vi) Kanun hükümlerine ve diğer ilgili hükümlere uygun olarak işlenmiş olmalarına rağmen, bu tür verilerin işlenme nedenleri (c) bir arıza durumunda kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini talep etmek ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflar, (vii) işlenen verileri yalnızca otomatik sistemler yoluyla analiz etmek; ve (viii) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle hasar durumunda zarar talep etmek.

Bu hakların kullanılmasına yönelik talepler, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Kanun uyarınca Erkur Makine tarafından kişisel veri sahipleri tarafından iletilebilir. Erkur Makine bu talepleri değerlendirecek ve 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Erkur Makine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife (varsa) göre ücret talep etme hakkını saklı tutar.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
ONAY METİNİ

Firmamız ERKUR MAKİNE IC VE DIŞ TİC. LTD. STI. (“Erkur Makine” ve / veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından

İSTANBUL

Merkez

Öncelikle Hoş Geldiniz
+90 (212) 709 37 47

thermoform.erkur.com

info@erkur.com

NEREDEYİZ?

NeredeyizFABRİKALARIMIZ

İstanbul – Bağcılar : +90 212 655 00 72İstanbul – B.Çekmece : +90 212 709 37 47Tekirdağ – Çerkezköy : +90 282 758 22 22


İLETİŞİMDE OLALIM

Faaliyetlerimizi Takip Edin

Takip etmeye devam edin