BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 No. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“GYO Kanunu”), ilgili kişi olarak tanımlanan (“Bundan sonra” Başvuru Sahibi “olarak anılacaktır), GYO, kişisel verilerin Maddeye uygun olarak işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkını saklı tutar. 11, kabul edilmiştir.

KVK Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Şirket bu haklardan yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer şekillerde sorumludur.

Bu kapsamda Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvurular yazdırılır;

• Başvuranın kişisel başvurusu ile,

Noter veya

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda Başvuru Sahibi tarafından tanımlanan güvenli elektronik imzayla imzalanarak Şirket, kayıtlı info@erkur.com e-posta adresine gönderilir,

Başvuru sahibi tarafından Şirkete önceden kaydedilmiş ve Şirketin sistemine kaydedilmiş e-posta adresi ile Şirkete gönderilen e-posta ile bize iletilebilir.

Aşağıda yazılı başvuruların bize nasıl gönderileceği ile ilgili bilgiler yazılı kanallarda verilmektedir.

Uygulama Yöntemi

Başvuru Adresi

Başvuru tesliminde belirtilecek

Bilgi

Kişisel Başvuru

(Başvuru sahibi bizzat gelir ve

iletişime geçmek)

15 Temmuz Mh. 1435. Sk. No: 17 Güneşli – Bağcılar / İSTANBUL / TÜRKİYE

“Kişisel Veriler” zarfında

Kanunun Korunması Kapsamında Bilgi Talebi ”.

Noter aracılığıyla

bildirim

15 Temmuz Mh. 1435. Sk. No: 17 Güneşli – Bağcılar / İSTANBUL / TÜRKİYE

Zarf Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi bildirim zarfına yazılır.

“Güvenli elektronik cihazlar

info@erkur.com

E-postanın konu bölümünde.

İmza ”Kayıtlı Elektronik Posta (REM) ile

Veri Koruma Kanunu Bilgi Talebi ”yazılacaktır.

Şirketimize önceden bildirilmiş ve Şirket sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden Şirketimize gönderilen e-posta ile

info@erkur.com

Konu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi “e-postanın konu kısmında yazılacaktır.

Şirketimiz e-posta başvurularında Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgi talep etmek üzere gerekli önlemleri alabilecektir.

Ayrıca, Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerin açıklanmasından sonra Şirket, bu yöntemlerle başvuruların nasıl alınacağını açıklayacaktır.

Bize yapılan başvurularınız, talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde, KVK Kanununun 13 üncü maddesinin 2. paragrafı uyarınca cevaplandırılacaktır. Yanıtlarımız, ilgili KVK Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak size yazılı veya elektronik olarak gönderilecektir.

A. Başvuru Sahibinin iletişim bilgileri:

A1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için:

Ad:

Soyadı:

TC Kimlik Numarası:

Telefon ve Faks

Sayısı:

Email:

(İsterseniz size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Konut veya İşyeri

Adres:

A2. Yabancılar için:

Ad:

Soyadı:

Uyruğu:

Pasaport

Sayı / Kimlik

Sayısı

Telefon ve Faks

Sayısı:

Email:

(İsterseniz size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Konut veya İşyeri

Adres:

Lütfen Şirketimizle olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf şirket çalışanı, hissedar)

Müşteri

Ziyaretçi

İş ortağı

Diğer:

Şirketimizde iletişim kurduğunuz birim:

Konu:

Application İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı

□ Eski Çalışan

Tarih :

Çalıştığım Yıllar:

□ Ben bir üçüncü taraf çalışanıyım

□ Diğer:

Lütfen şirketiniz ve pozisyon bilgilerinizle iletişime geçin

belirtilerin

C. Lütfen isteğinizi KVK Kanunu uyarınca ayrıntılı olarak belirtin:

D. Lütfen başvurunuza verdiğiniz yanıtı size bildirme yöntemini seçin:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçerseniz, size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Teslim etmek istiyorum.

(Proxy ile teslimat durumunda, noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesine sahip olmak gerekir.)

Bu başvuru formu, Şirketimizle olan ilişkinizi belirleyerek ve varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileri belirleyerek başvurunuza zamanında ve yasal bir şekilde cevap verebilmek için hazırlanmıştır. Şirketimiz, yasadışı ve haksız veri paylaşımından kaynaklanabilecek yasal riskleri ortadan kaldırmak ve özellikle aşağıdakileri sağlamak için Şirketin tanımlanması ve yetkilendirilmesi için ek belge ve bilgi (kimlik kartı veya sürücü belgesi fotokopisi vb.) Talep etme hakkını saklı tutar. kişisel verilerinizin güvenliği. Bilginin ilgili olması halinde

İSTANBUL

Center

First of all, Welcome
+90 212 655 00 72 PBX

thermoform.erkur.com

info@erkur.com

WHERE ARE WE?

Where are we?OUR FACTORIES

İstanbul – Bağcılar : +90 212 655 00 72 PBXİstanbul – B.Çekmece : +90 212 655 00 72 PBXTekirdağ – Çerkezköy : +90 212 655 00 72 PBX


LET’S KEEP IN TOUCH

Follow Our Activities

Keep tracking us!